• Energetsko certificiranje

 • Prodaja i najam kuća, stanova, poslovnih prostora, zemljišta... Nudimo brzu i kvalitetnu uslugu od odabira adekvatne nekretnine, preko pravnog savjetovanja, sve do uknjižbe nekretnine na ime kupca.

 • Description slide 3

 • Posredovanje u kupovini, posredovanje u iznajmljivanju i unajmljivanju nekretnina

Copyright 2020 - Custom text here

PRIMORJE NEKRETNINE

Agencija za nekretnine se bavi prodajom i najmom  kuća, stanova, poslovnih prostora, zemljišta...

.Promet nekretninama se odvija na području grada Senja, Ličko-senjske i Primorsko goranske županije.

 

 • Našim klijentima nudimo brzu i kvalitetnu uslugu od odabira adekvatne nekretnine, preko pravnog savjetovanja, sve do uknjižbe nekretnine na ime kupca. U redovne obveze naše agencije uključujemo: izrada predugovora, izrada ugovora, uknjižba nekretnina u gruntovnim knjigama, uknjižba nekretnina u katastru, prijava nastanka porezne obaveze, prijepis sa starog na novog potrošača struje, vode, telefona...

  Stoga ako kupujete, prodajete, iznajmljujete ili unajmljujete nekretninu, a želite kvalitetnu, profesionalnu, diskretnu i stručnu uslugu obratite nam se s povjerenjem a mi ćemo pronaći najbolje za Vas.

 • Posjedujemo licencu za obavljanje posla kojim se bavimo (posredovanjem u prometu nekretninama).
 • Osigurani smo od eventualnih štetnih događaja.
 • Nazovite nas s punim povjerenjem i dobit ćete vrhunsku uslugu.

 

 

 

 

 

CIJENIK USLUGA

 

 

Cjenik je sastavni dio općih uvjeta poslovanjaPOSREDOVANJE u PRODAJI i ZAMJENI

Za ugovorenu vrijednost nekretnine:

- do 23.000 eura u protuvrijednosti kuna posrednička naknada iznosi 5.000,00 kn

- od 23.001 eura u protuvrijednosti kuna posrednička naknada iznosi 3 %

- Agencija  prilikom prodaje nekretnina koje ima u svojoj ponudi nikada se ne nadograđuje na vlasnikovu cijenu nekretnine već se naša posrednička provizija za posredovanje isplaćuje iz cijene koju dogovore prodavatelj i kupac, te ju plaća prodavatelj (nalogodavac) i kupac( novi vlasnik).

- Agencija  prilikom zamjena nekretnina posredničku naknadu za posredovanje naplaćuje od obje strane u zamjeni u iznosu ili postotku vrijednosti nekretnine koju svaka od strana daje u zamjenu.
* Princip naplate kao kod prodaje nekretnine.

 • Agncija  prilikom prodaje nekretnine, a u slučaju da je kupoprodajna cijena u cijelosti ili djelomično plaćena obračunskim načinom plaćanja ili je pod kupoprodajnu cijenu u cijelosti ili djelomično dana druga nekretnina, posredničku nakandu naplaćuje u cijelosti u postotku vrijednosti prodane nekretnine, te ju plaća prodavatelj (nalogodavac) i kupac.

 

POSREDOVANJE u KUPOVINI

- Prilikom posredovanja u kupovini nekretnine Agencija PRIMORJE NEKRETNINE naplaćuje posredničku naknadu u iznosu od 3% od vrijednosti kupljene nekretnine

 • Prilikom posredovanja u kupovini nekretnine na način da je Agencija Primorje nekretnine isključivo angažirana za pronalazak adekvatne nekretnine na tržištu, posrednička naknada naplaćuje se na identičan način kao i kod posredovanja u prodaji nekretnina.

POSREDOVANJE u IZNAJMLJIVANJU i UNAJMLJIVANJU

- Za ugovoreni predmet najma/zakupa na određeno vrijeme od 1 dan do 12 mjeseci posrednička provizija iznosi 1 mjesečnu najamninu.

- Za ugovoreni predmet najma/zakupa na određeno vrijeme od 13 mjeseci do 35 mjeseci posrednička naknada iznosi 2 mjesečne najamnine.
- Za ugovoreni predmet najma/zakupa na određeno vrijeme od 36 mjeseci na više posrednička naknada iznosi
3 mjesečne najamnine.

- Za ugovoreni predmet najma/zakupa na neodređeno vrijeme posrednička naknada iznosi 1,5 mjesečne najamnine.

- Agencija Primorje nekretnine prilikom iznajmljivanja nekretnina koje ima u svojoj ponudi posredničku proviziju za posredovanje naplaćuje od iznajmljivača nekretnine (nalogodavac).

OGLAŠAVANJE NEKRETNINA NA INTERNET STRANICAMA

www.primorje-nekretnine.com

Nije moguće pojedinačno naručivati usluge oglašavanja nekretnina bez angažiranja agencije Primorje nekretninet za posredovanje u prometu predmetne nekretnine.

 

Oglašavati nekretnine na web stranici moguće je samo ako ste već angažirali Agenciju za uslugu posredovanja u prometu nekretninama za neku od vaših nekretnina koju želite oglasiti.Za slučaj da nastojanjem isporučitelja ne dođe do dogovora i sklapanja pravnog posla između naručitelja i potencijalnog klijenta, a narudžbu ili ugovor o posredovanju prije isteka ugovorenog roka posredovanja otkazuje, raskine, samostalno mjenja bitne uvjete posredovanja (npr. povećavanje očekivane cijene za predmetnu nekretninu), samostalno izvrši pravni posao za koji je angažirao isporučitelja ili pravni posao izvrši uz pomoć trećih - naručitelj je obvezan isporučitelju platiti stvarno učinjne troškove posredovanja u iznosu od 1.000,00 KN  za svaku oglašenu nekretninu pojedinačno, bez obzira na proteklo vrijeme od ugovaranja posredovanja.

Za slučaj da isporučitelj ne uspije u ugovorenom roku posredovati u prometu predmetnom nekretninom, uslugu oglašavanja naručitelju poklanja gratis bez naknade.

SAVJETOVANJE

SAVJETOVANJE (bez izlaska na teren)
telefonskim putem, e-mailom i sl. ne dajemo savjete
•osobnim dolaskom u naš ured savjetujemo bez naknade

SAVJETOVANJE + IZLAZAK NA TEREN
(bez preuzimanja nekretnine u ponudu agencije) prema lokaciji naručitelja:

a)Senj i okolica (radijus 10 km od centra grada)= 100,00 KN
b) Ličko-senjska županija (ostala mijesta osim pod a)= 200,00 KN

 USLUGE U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM UREDU (Gruntovnica)


Naplaćuje se usluga agencije u iznosu od 200,00 KN po jednom poslu + sudska pristojba ili državni biljezi

UKNJIŽBA (upis prava vlasništva) u zemljišnim knjigama i ISHOĐENJE ZK IZVATKA
("vlasničkog lista") za kupoprodaju, darovanje:
(250,00 kn - sudska pristojba, 20,00 kn - državni biljezi)

UKNJIŽBA (upis prava vlasništva) u zemljišnim knjigama i ISHOĐENJE ZK IZVATKA
("vlasničkog lista") za zamjenu, diobu, razvrgnuće suvlasništva, ostavinu, naslijeđivanje: (50,00 kn - sudska pristojba, 20,00 kn - državni biljezi)

RAZNE IZMJENE, ISPRAVCI, BRISANJA, UPISI u zemljišnim knjigama
- Brisanje hipoteke (50,00 kn - sudska pristojba, 20,00 kn - državni biljezi)
- Upis hipoteke (250,00 kn - sudska pristojba, 20,00 kn - državni biljezi, )
- Promjena imena ili prezimena fizičkih osoba, promjena naziva ili adrese tvrtke pravnih osoba, adrese stanovanja/prebivališta, kućnog broja ili naziva ulice:
(50,00 kn - sudska pristojba, 20,00 kn - državni biljezi)

 

USLUGE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE (Katastar)


Naplaćuje se usluga agencije u iznosu od 300,00 KN po jednom poslu + pristojba katastru + državni biljezi

 • Ishođenje fotokopije katastarskog plana (30,00 kn - taksa, 40,00 kn – pristojba)
  - Ishođenje kopije katastarskog plana A3 (60,00 kn - taksa, 40,00 kn – pristojba)
  - Ishođenje posjedovnog lista (5,00 kn - taksa, 65,00 kn – pristojba)
  - Ishođenje potvrde da je objekt ucrtan u katastru prije 1968. godine (105 kn – taksa. 15 kn – pristojba)

OSTALE DODATNE USLUGE

Tu spadajudaju usluge prijepisa režijskih troškova, usluge digitalnog fotografiranja nekretnine, marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnog materijala i sl.

Naplaćuju se
prema posebnom dogovoru ovisno o specifičnosti naručene usluge.

OPOMENE

Klijentima koji ne izvrše plaćanje u skladu s izdanim pred/računom za obavljene ili naručene usluge unutar datuma valute (8 dana od ispostavljanja predračuna) poslati će mo opomene te izvršiti naplatu njihovog pisanja i slanja:

- Trošak pisanja i slanja prve opomene …………………………………….. 100,00 KN
- Trošak pisanja i slanja druge opomene …………………...……………… 150,00 KN
- Trošak pisanja i slanja opomene pred tužbu ……...…..………………….
200,00 KN

 

Na iznose u cijeniku se ne zaračunava PDV jer agencija Primorje nekretnine nije u sustavu PDV-a

 

 

 

 

 

 

GRADNJA ZANATSKI OBRT, Petra Matkovića 25, 53270.Senj tel:053/881-002, mob:099/254-0010

GRADNJA NEKRETNINE, S.S.Kranjčevića 7,53270, Senj

vl.Berislav Gržanić , OIB:74139093587 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MB:90304047 www.gradnja-nekretnine.hr

f t g